Naše služby

  • údržba zelene
  • realizácia záhrad
  • kosenie a mulčovanie trávnatých plôch
  • práce s plošinou
  • pílenie a orezávanie drevín a stromov
  • frézovanie pňov
  • odvoz a likvidácia odpadu
  • zimná údržba komunikácií
  • komplexná správa budov, nákupných centier, mestských parkov, školských areálov
  • predaj techniky značky STIHL

Odvoz a likvidácia odpadu

Odvoz bio-odpadu


Úprava pôdy pred sejbou

Drtenie bio-odpadu