Naše služby

 • údržba zelene
 • realizácia záhrad
 • kosenie a mulčovanie trávnatých plôch
 • práce s plošinou
 • pílenie a orezávanie drevín a stromov
 • frézovanie pňov
 • odvoz a likvidácia odpadu
 • zimná údržba komunikácií
 • opravy dier a výtlkov vozoviek, miestnych komunikácií, cyklotrás, chodníkov a peších zón
 • technické služby
 • komplexná správa budov, nákupných centier, mestských parkov, školských areálov
 • predaj techniky značky STIHL
 • predaj záhradného náradia značky Conmetall