Opravy dier a výtlkov

Súprava VSV 1000 je určená na opravy dier a výtlkov vozoviek, miestnych komunikácií, cyklotrás, chodníkov a peších zón zmesou kameniva a asfaltovej emulzie tryskovou metódou. Výsledkom opravy je obnovenie alebo zlepšenie zjazdnosti ciest a komunikácií. 

Všeobecné výhody tryskovej metódy
- opravy je možné vykonávať za bežnej prevádzky bez výrazných obmedzení
- výtlky či poškodenie vozovky nie je potreba pred vysprávkou upravovať frézovaním alebo vyrezávaním
- vzhľadom k rozmerom a celkovej hmotnosti vozidla s vysprávkovou je možné opravy vykonať v centrách miest a obcí 
- opravené miesta sú ihneď prevádzkyschopné - pojazdné
- ľahká a rýchla dostupnosť
- nízke náklady na opravu komunikácie

                                             Radi Vám vypracujeme ponuku podľa Vašich požiadaviek. Kliknite sem.